Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 132/HĐND-VHXH Công văn số 132/HĐND-VHXH ngày 21/4/2017 v/v báo cáo việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao tại địa phương. 21/04/2017
2 473/SNV-CCVTLT Công văn số 473/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2017 v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 14/04/2017
3 472/SNV-TG Công văn số 472/SNV-TG ngày 14/4/2017 v/v đề nghị tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tôn giáo trên địa bàn. 14/04/2017
4 39-KH/TCT.BCĐ Kế hoạch số 39-KH/TCT.BCĐ ngày 14/4/2017 của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở v/v triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ỡ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017. 14/04/2017
5 40-KH/TCT.BCĐ Kế hoạch số 40-KH/TCT.BCĐ ngày 14/4/2017 của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh v/v kiểm tra triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ỡ xã, phường, thị trấn. 14/04/2017
6 234/SDL-NVDL Công văn số 234/SDL-NVDL ngày 13/4/2017 v/v tăng cường khai thác, quản lý thị trường khách du lịch Trung Quốc. 13/04/2017
7 151/KH-BVSTBPN Kế hoạch số 151/KH-BVSTBPN ngày 12/4/2017 v/v tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới với chủ đề Công dân tỉnh BR-VT với bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017. 12/04/2017
8 449/SVHTT-QLVH&DSVH Công văn số 449/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 12/4/2017 v/v phối hợp UBND TP BR nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh các điểm di tích trên địa bàn TP BR. 12/04/2017
9 32/TB-STC Thông báo số 32/TB-STC ngày 10/4/2017 v/v nội dung cuộc họp báo cáo tiến độ rà soát, lựa chọn các TTVH TT - HTCĐ có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm việc xác định giá trị và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết (bao gồm cả đề xuất phương án tài chính của Trung tâm). 10/04/2017
10 258/KHPH-BDT-SVHTT kế hoạch số 258/KHPH-BDT-SVHTT ngày 04/4/2017 v/v phối hợp tổ chức hội thao Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT năm 2017. 04/04/2017
11 172/SNgV-VP Công văn số 172/SNgV-VP ngày 29/3/2017 v/v báo cáo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trí nội bộ quý I/2017. 29/03/2017
12 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
13 366/SNV-VP Công văn số 366/SNV-VP ngày 29/3/2017 v/v triển khai, thực hiện quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vu. 29/03/2017
14 124-BC/TU Báo cáo số 124-BC/TU ngày 23/3/2017 của Tỉnh ủy BR-VT v/v tổng kết thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý bộ máy nhà nước. 23/03/2017
15 112/KH-SLĐTBXH Kế hoạch số 112/KH-SLĐTBXH ngày 21/2/2017 v/v tổ chức thăm, tặng quà cho người khuyết tật. 21/03/2017
16 330/SNV-CCHC Công văn số 330/SNV-CCHC ngày 21/3/2017 v/v phát động phong trào thi đua chuyên đề Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. 21/03/2017
17 729/SLĐTBXH-DN Công văn số 729/SLĐTBXH-DN ngày 21/3/2017 của Sở LĐTBXH v/v thực hiện thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. 21/03/2017
18 73/HĐND-VHXH Công văn số 73/HĐND-VHXH ngày 20/3/2017 v/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016. 20/03/2017
19 307/SNV-TG Công văn số 307/SNV-TG ngày 20/3/2017 v/v dựng tượng tại các khu công nghiệp, khu du lịch. 20/03/2017
20 09/KH-SVHTT Kế hoạch số 09/KH-SVHTT ngày 15/3/2017 v/v thực hiện các hoạt động năm 2017 thuộc Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 15/03/2017
Hiển thị 1 - 20 of 52 kết quả.
của 3