Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 51/QĐ-ST Quyết định số 51/QĐ-ST ngày 15/5/2017 về việc ban hành kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT. 14/06/2017
2 690/SNVXDCQ Công văn số 690/SNVXDCQ ngày 01/6/2017 v/v sơ kết thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong. 01/06/2017
3 230/BCH-CSLP Công văn số 230/BCH-CSLP ngày 31/5/2017 v/v giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ. 31/05/2017
4 59/KH-HĐPH Kế hoạch số 59/KH-HĐPH ngày 25/5/2017 v/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-Tr/BCĐCCTPTW-PHTW ngày 14/7/2015 giữa BCĐ cải cách Tư pháp Trung ưng và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017. 31/05/2017
5 861/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Công văn số 861/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/5/2017 v/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BTP. 29/05/2017
6 859/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Công văn số 859/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/5/2017 v/v thực hiện báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 29/05/2017
7 44/BC-BCH Báo cáo số 44/BC-BCH ngày 26/5/2017 v/v kết quả kiễm tra công tác chuẩn bị về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các địa phương năm 2017. 26/05/2017
8 802/STP-PBGDPL Công văn số 802/STP-PBGDPL ngày 22/5/2017 v/v hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Toà án công nhận kết quả hoà giải thành ở cơ sở. 22/05/2017
9 498/STTTT-CNTT Công văn số 498/STTTT-CNTT ngày 15/5/2017 v/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 15/05/2017
10 4074/UBND-SNV Công văn số 4074/UBND-SNV ngày 15/5/2017 v/v tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ-TW ngày 08/1/2002 của Bộ Chính trị. 15/05/2017
11 2448-CV/TU Công văn số 2448-CV/TU ngày 15/5/2017 v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 15/05/2017
12 79/QĐ-SCT Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 10/5/2017 v/v ban hành quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các khu vực chợ An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT. 10/05/2017
13 194/KH-BCTNCT Kế hoạch số 194/KH-BCTNCT ngày 09/5/2017 v/v kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi. 09/05/2017
14 576/SNV-CCVC Công văn số 576/SNV-CCVC ngày 09/5/2017 v/v báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
15 158/BC-SNV Báo cáo số 158/BC-SNV ngày 08/5/2017 v/v tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách tháng 4, luỹ kế 4 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh. 08/05/2017
16 1353/SYT-NVY Công văn số 1353/SYT-NVY ngày 05/5/2017 v/v kiểm tra liên ngành việc thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. 05/05/2017
17 48/QĐ-STP Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 03/5/2017 v/v ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổ chức TRợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) tại tỉnh BR-VT. 03/05/2017
18 1154/SXD-QLN Công văn số 1154/SXD-QLN ngày 28/4/2017 v/v đề nghị tiếp tục rà soát phân loại sổ hộ nghèo khó khăn về nhà ở để triển khai đề án hỗ trợ nhà ở giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 28/04/2017
19 132/HĐND-VHXH Công văn số 132/HĐND-VHXH ngày 21/4/2017 v/v báo cáo việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao tại địa phương. 21/04/2017
20 473/SNV-CCVTLT Công văn số 473/SNV-CCVTLT ngày 14/4/2017 v/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 14/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 72 kết quả.
của 4