Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 248/SVHTT-QLTDTT Công văn số 248/SVHTT-QLTDTT ngày 07/03/2017 v/v hỗ trợ tổ chức đón giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng tranh cúp Biwase lần thứ VII năm 2017. 07/03/2017
2 526/LĐTBXH-CSATLĐ Công văn số 526/LĐTBXH-CSATLĐ ngày 06/3/2017 v/v triển khai thực hiện Chương trình hành động tăng cường việc sử dụng lao động qua đào tạo. 06/03/2017
3 19/CV-NCT Công văn số 19/CV-NCT ngày 01/3/2017 của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh v/v tiếp tục thực hiện công văn số 09/CV-NCT ngày 06/02/2017. 01/03/2017
4 552/STC-TCHCSN Công văn số 552/STC-TCHCSN ngày 27/02/2017 v/v triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 02.2017. 27/02/2017
5 451/SLĐTBXH-BTXH Công văn số 451/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/02/2016 v/v tăng cường công tác tập trung đối tượng lang thang, xin ăn tại các địa bàn trọng điểm trong các dịp lễ, hội. 27/02/2017
6 121/STTTT-BCVT Công văn số 121/STTTT-BCVT ngày 23/02/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mã vùng trên địa bàn Tỉnh. 23/02/2017
7 170/SNV-TG Công văn số 170/SNV-TG ngày 22/02/2017 v/v tổ chức Đại hội Nhơn sanh cơ sở tại các Họ đạo Cao đài Tây Ninh. 22/02/2017
8 231/SKHĐT-ĐTKT Công văn số 231/SKHĐT-ĐTKT ngày 21/02/2017 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ. 21/02/2017
9 15/KH-BATGT Kế hạch số 15/KH-BATGT ngày 16/02/2017 v/v công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017. 16/02/2017
10 19/KH-BCĐPCGDXMC Kế hoạch số 19/KH-BCĐPCGDXMC ngày 15/02/2017 v/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh BR-VT. 15/02/2017
11 107/KH-BDT Kế hoạch số 107/KH-BDT ngày 14/02/2017 v/v phối hợp, kiểm tra thẩm định hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở, nhà tiêu năm 2017. 14/02/2017
12 119/SNV-CCHC Công văn số 119/SNV-CCHC ngày 13/02/2017 v/v đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh BR-VT. 13/02/2017
13 109/SNV-CCVTLT Công văn số 109/SNV-CCVTLT ngày 10/02/2017 v/v báo cáo tình hình xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức. 10/02/2017
14 112/SNV-CCVTLT Công văn số 112/SNV-CCVTLT ngày 10/02/107 v/v giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh. 10/02/2017
15 94/BDT-CSDT Công văn số 94/BDT-CSDT ngày 09/02/2017 v/v rà soát, lập danh sách các trường hợp hiện không xác định được thành phần dân tộc. 09/02/2017
16 02/KH-SVHTTDL Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 08/02/2016 v/v tổ chức Hội thi kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2017 08/02/2017
17 75/STTTT-BCVT Công văn số 75/STTTT-BCVT v/v triển khai Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 07/02/2017
18 64/STTTT-BCVT Công văn số 64/STTTT-BCVT ngày 24/01/2017 v/v triển khai Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ TTTT. 24/01/2017
19 64/STTTT-BCVT Công văn số 64/STTTT-BCVT v/v triển khai Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ TTTT. 24/01/2017
20 10/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch số 10/KH-BCĐLNATTP ngày 20/01/2017 v/v kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017. 20/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 29 kết quả.
của 2