Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/KH-HĐND Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 22/02/2017 của HĐND thành phố Bà Rịa v/v giám sát công tác thi hành án dân sự theo pháp luật Đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa (năm 2015-2016). 22/02/2017
2 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 06/01/2017
3 23/HĐND-VP Công văn số 23/HĐND-VP ngày 01/8/2016 v/v báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học 2016 - 2014 đối với các trường trên địa bàn TP . 01/08/2016
4 31/NQ-HĐND Nghị Quyết 31/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 v/v phê chuẩn điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016. 29/07/2016
5 01/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 07/8/2015 của HĐND thành phố Bà Rịa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015 31/08/2015
6 13/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2014 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
7 14/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2014 các công trình XDCB do UBND TP quyết định đầu tư của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
8 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn việc nhiệm vụ phát triển KT - XH của TP Bà Rịa năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
9 08/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của HĐND TP năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
10 09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
11 10/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
12 11/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND TP quyết định đầu tư của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
13 12/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
Hiển thị 13 kết quả
của 1