Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành

Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 13/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2014 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
2 14/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2014 các công trình XDCB do UBND TP quyết định đầu tư của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
3 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn việc nhiệm vụ phát triển KT - XH của TP Bà Rịa năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
4 08/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của HĐND TP năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
5 09/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
6 10/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015 của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
7 11/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND TP quyết định đầu tư của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
8 12/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu của HĐND thành phố Bà Rịa. 31/12/2014
Hiển thị 8 kết quả
của 1