Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố thẩm tra đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Hòa Long.

Ngày 05/8, thành phố tổ chức cuộc họp thẩm tra, đánh giá mức độ hoàn thành từng tiêu chí nông thôn mới của xã Hòa Long. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố kiêm chủ tịch Hội đồng thẩm tra chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét, thẩm tra từng tiêu chí xã Hòa Long đạt được trong thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thống nhất nhận định, đến nay, xã Hoà Long đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, hạ tầng nông nghiệp đã được đầu tư phát triển khá mạnh, phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Thông qua các chương trình, dự án phát triển sản xuất đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm và xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 14% và đưa tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 91%.

Ngoài ra, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa cũng đã từng bước được nâng lên. An ninh trật tự được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch UBND thành phố kiêm chủ tịch Hội đồng thẩm tra đề nghị các phòng ban chuyên môn thành phố, khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm tra theo phạm vi của ngành mình để phòng Kinh tế thành phố và xã Hòa Long hoàn chỉnh báo cáo ngay trong tháng 8 này để tỉnh thẩm định đánh giá, công nhận xã Hòa Long đạt chuẩn xã nông mới. Qua đó rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện cho 02 xã xây dựng nông thôn mới còn lại của thành phố là xã Long Phước và Tân Hưng.

Quốc Lương.