Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố thẩm định đề án xây dựng xã Hòa Long đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

 

Ngày 21/11, thành phố Bà Rịa thành lập đoàn kiểm tra thẩm định đề án xây dựng xã Hòa Long đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2014.

Xã Hòa Long đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2012, đây là tiền đề quan trọng giúp xã Hòa Long thực hiện hoàn thành 05 tiêu chí đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012  -2014.

Qua 2 năm triển khai, đề án đã được nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện; nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát triển các thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao; có 98% hộ gia đình và 100% ấp đạt danh hiệu văn hóa; nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn ngày càng được cải thiện, vận động trên 62% hộ gia đình thực hiện hợp đồng đổ rác.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp; nổi bật là sản xuất phát triển với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập người dân tăng cao, năm 2014 đạt trên 35 triệu đồng/người/năm; xã chỉ còn 1,6% hộ nghèo. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đều thống nhất các tiêu chí của đề án xã Hòa Long đã đạt được và đề nghị UBND thành phố Bà Rịa công nhận xã Hòa Long đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2014.

Bích Liên.