Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố thẩm định đề án xây dựng xã Long Phước đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

 

Ngày 27/11, thành phố Bà Rịa thành lập đoàn kiểm tra thẩm định đề án xây dựng xã Long Phước đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2014.

Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án, xã Long Phước đã tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, huy động được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Xã quan tâm phát triển sản xuất bằng việc đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao mức thu nhập.

Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, xã chỉ còn 2 hộ nghèo. Kinh tế xã hội phát triển, người dân trong xã đã đầu tư nâng cấp, xây mới nhà ở khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn được cải thiện, mức hưởng thụ văn hóa đạt 50 lần/người/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành, đoàn thể thành phố đã đánh giá từng tiêu chí trên các lĩnh vực, nêu một số điểm còn hạn chế để địa phương tiếp tục phấn đấu, phát triển trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất đề nghị UBND thành phố Bà Rịa công nhận xã Long Phước đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2014.

Bích Liên.