Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội thi tìm hiểu pháp luật lĩnh vực Nông thôn mới lần thứ I năm 2014.

Ngày 29/11, Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật thuộc lĩnh vực Nông thôn mới lần thứ I năm 2014.

Tham dự hội thi có 05 đội thuộc các xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng, phường phước Hưng và Kim Dinh. Các đội thi  trải qua 3 phần thi gồm: thi kiến thức, thuyết trình và văn nghệ.. 

Phần thi kiến thức mỗi đội bốc thăm trả lời 12 câu hỏi trắc nghiệm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; vai trò của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phần thi thuyết trình mỗi đội trình bày một đề tài từ 5 đến 7 phút về ý nghĩa, mục đích, nội dung, nguyên tắc thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuối cùng là phần thi văn nghệ, mỗi đội tự dàn dựng trình bày 3 tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, hò vè được xây dựng trên những tình huống, sự kiện có thật tại địa phương trong quá trình tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc Hội thi, đội xã Tân Hưng xếp hạng nhất, xã Hòa Long hạng nhì và phường Phước Hưng hạng ba. 

Văn Trang.