Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Lễ công bố xã Hòa Long đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 04/12, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận xã Hòa Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và Quyết định của UBND thành phố Bà Rịa công nhận xã Hòa Long đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2014. Đến dự có ông Hà Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Phạm Chí Lợi, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; ông Trần Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Xã Hoà Long được chọn là 01 trong 06 xã làm điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2012. Qua đánh giá thực trạng xã Hoà Long đã đạt 12 trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, xã Hoà Long đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, hạ tầng nông nghiệp đã được đầu tư phát triển khá mạnh, phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Phong trào hiến đất làm đường được nhân dân phát huy, nhân rộng.

Thông qua các chương trình, dự án phát triển sản xuất đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm và xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 14% và đưa tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 91%.

Ngoài ra, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa cũng đã từng bước được nâng lên. An ninh trật tự được tăng cường và giữ vững. Hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao. Tổng nguồn vốn thực hiện gần 254 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh phân bổ 80,5 tỷ đồng, chiếm 32%, vốn từ các doanh nghiệp là 139,4 tỷ đồng, chiếm 55% và và nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, chiếm 8%.

Tại buổi lễ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Long vinh dự đón nhận Bằng Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bằng công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 2012 - 2014 của UBND thành phố Bà Rịa.

Bích Liên.