Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Thành phố Bà Rịa rà soát thủ tục công nhận xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Ngày 27/11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa chủ trì cuộc họp rà soát thủ tục, hồ sơ công nhận xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Xã Long Phước triển khai xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2010, qua gần 05 năm thực hiện, đến tháng 6/2015, xã Long Phước đã được các Tổ thẩm định của tỉnh công nhận đạt 16 trong tổng số 19 tiêu chí nông thôn mới. Còn lại 03 tiêu chí gồm giao thông, thủy lợi, chợ nông thôn xã Long Phước đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này và đến nay đã được các phòng ban thành phố Bà Rịa xác nhận hoàn thành.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa đề nghị UBND xã Long Phước chủ động phối hợp với phòng kinh tế và các ngành liên quan hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ cần thiết để các Tổ thẩm định của tỉnh tiến hành thẩm định, công nhận 03 tiêu chí còn lại. Từ kết quả này tiếp tục trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị xã Long Phước cố gắng duy trì đảm bảo các tiêu chí đã đạt được và phát triển kinh tế, xã hội của xã ngày càng bền vững, góp phần vào quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố./.

 

 

Bích Liên