Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Lễ công bố xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Ngày 04/3/2016, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận xã Long Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và Quyết định của UBND thành phố Bà Rịa công nhận xã Long Phước đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2014. Đến dự có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lương Trí Tiên, Bí thư thành ủy; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố; các vị lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; đại diện các sở - ban ngành tỉnh và thành phố; đông đảo cán bộ, nhân dân xã Long Phước

Qua đánh giá thực trạng khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Long Phước đã đạt 14 trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ thực trạng đó, Đảng bộ, Chính quyền xã xác định mục tiêu trọng tâm cần tập trung thực hiện là phát triển cơ sở hạ tầng; chuyển dịch cây trồng vật nuôi; giải quyết việc làm để nâng cao đời sống nhân dân. 

Đến năm 2015, xã Long Phước hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, hạ tầng nông nghiệp đã được đầu tư phát triển khá mạnh, phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. 100% tuyến đường liên ấp, trục ấp; đường ngõ xóm; đường trục chính nội đồng với tổng chhiều dài 51 km đều được nhựa hóa, bêtông ximang và cứng hóa. Các chương trình, dự án phát triển sản xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 37.950.000 triệu đồng, xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm gần 91%. 97,7% số hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa từng bước được nâng lên. Các trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia, Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao.  An ninh trật tự được tăng cường và giữ vững.  Tổng nguồn vốn thực hiện trên 177 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh phân bổ 64,9 tỷ đồng, chiếm 36%. Vốn huy động nhân dân 26,96 tỷ đồng, chiếm 15%. Với kết quả đó, ngày  18/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký Quyết định số 99 công nhận xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vui mừng trước những đổi thay của xã Long Phước khi thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; là khởi đầu mới cho sự phát triển ngày càng cao của xã Long Phước.

Tuy nhiên, ông Lê Tuấn Quốc cũng cho rằng: xây dựng nông thôn mới là quá trình dài, phải có lộ trình hợp lý, không chủ quan nóng vội và tự hài lòng với kết quả đạt được mà cần phải có những giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới là: cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả với mục tiêu cao nhất là nâng cao chât lượng mô hình nông thôn mới cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng và các tiêu chí đã đạt được theo những hương dẫn của trung ương cũng như của tỉnh; trong đó cần xác định rõ các nội dung ưu tiên trong thời gian tới. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn của xã, nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội và các phúc lợi xã hội. Phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

 

                                  Quốc Lương