Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Lễ công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2016.

Ngày 28/4, UBND thành phố tổ chức lễ công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đảng bộ và nhân dân xã Tân Hưng, ghi dấu những nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Tân Hưng sau 4 năm triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình xây dụng nông thôn mới, đánh dấu một thời kỳ mới trên con đường phát triển của xã.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Huỳnh Sơn Thái, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lãnh đạo thành phố Bà Rịa; Lãnh đạo đảng bộ - chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Tân Hưng.

Khi tiến hành xây dựng đề án nông thôn mới vào năm 2013, xã Tân Hưng chỉ mới đạt được 10 trong tổng số 19 tiêu chí. Từ thực trạng đó, Đảng bộ, Chính quyền xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mà trọng tâm là hệ thống giao thông, thiết chế văn hóa, hạ tầng kỹ thuật về kinh tế; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống với kết quả đạt được là: Thu nhập bình quân đầu người của xã vào năm 2016 ở mức 39.191.000 đồng, 92% số lao động trong xã có việc làm thường xuyên; 98% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Cuối năm 2014, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011 – 2015; số hộ nghèo chuẩn quốc gia hiện nay chiếm chưa tới 01% số hộ trong xã. Các trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,6%. Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao. An ninh trật tự được giữ vững. 

Với kết quả trên, ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu ký quyết định số 880 công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2016. Cũng tại buổi lễ, UBND thành phố Bà Rịa công bố Quyết định công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2016.

                            

Quốc Lương