Chào mừng các bạn đến với website UBND thị xã Bà Rịa
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
317
Tổng hồ sơ đồng ý
84
Tổng hồ sơ từ chối
38
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Lĩnh vực Xây dựng
Lĩnh vực Đất đai
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Xuất bản, in và phát hành
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo
Lĩnh vực Đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Lĩnh vực Chứng thực
Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Lĩnh vực Chứng chỉ quy hoạch
Lĩnh vực Công thương
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Lĩnh vực Hợp tác xã