|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

UBND thành phố Bà Rịa

Điện thoại: 3825105

Email: baria@baria-vungtau.gov.vn

Website: http://baria.baria-vungtau.gov.vn

Địa chỉ: 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Trần Thanh Dũng Chủ tịch UBND TP
Số điện thoại: 079.3333.689
Email: dungtt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Đặng Huy Quang Phó Chủ tịch UBND TP
Số điện thoại: 0846.764.676
Email: quangdh@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Nguyễn Thị Kim Liên Phó Chủ tịch UBND TP
Số điện thoại: 0984010068
Email: lienntkim@baria.baria.-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

Cơ cấu tổ chức (Organizations)

Đổi ngôn ngữ (Change language)