|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Đường vào chùa Kiên Linh tại xã Hòa Long (bổ sung vị trí).


Đánh giá: