|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thành phố Bà Rịa V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Bà Rịa


Đánh giá: