|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Thái Học tại phường Long Tâm (bổ sung vị trí)


Đánh giá: