|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Thông báo số 1317/TB-UBND ngày 21/07/2023 của UBND thành phố Bà Rịa V/v tiếp nhận bổ sung các thủ tục cấp Giấy chứng nhận “liên huyện” trên địa bàn thành phố Bà Rịa.


Đánh giá: