|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

UBND Thành phố Bà Rịa công khai phương án bồi thường và tái định cư Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua xã Tân Hưng.

16/01/2023 - 18:42

Sáng ngày 16/01/2023, tại UBND xã Tân Hưng, UBND Thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND Thành phố Bà Rịa. 

Theo phương án của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Bà Rịa, có 63 cá nhân và 05 tổ chức thuộc diện giải tỏa, tổng diện tích thu hồi 109.106,8m2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 135,5 tỷ đồng gồm bồi thường về đất ở, đất nông nghiệp, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, hoa màu, cây trái; các hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hường còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp được quy định tại Quyết định 19/2022 của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bà Rịa đã phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp các hộ về nội dung áp giá như diện tích đất thu hồi, số lượng cây trồng, nhà ở, công trình bị ảnh hưởng và các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Qua đó, đa số các hộ dân bị ảnh hưởng điều đồng thuận với chủ trương thu hồi đất triển khai Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuy nhiên đề nghị chính quyền cần quan tâm, xem xét giá trị sử dụng đối với diện tích đất còn lại sau khi thu hồi; các hộ có nhà ở trên đất nông nghiệp từ rất lâu đề nghị được hỗ trợ tái định cư.

Ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND Thành phố Bà Rịa và các phòng ban chuyên môn đã giải trình cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của người dân. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Bà Rịa sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh phương án trình UBND Tỉnh phê duyệt./.

Bích Liên – Nhật Thanh.


Đánh giá: