|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có đóng góp tích cực trong Hội thi “Thôn, ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.

06/11/2019 - 23:42

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

+ Danh sách cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh

1. Bà Lưu Thị Hạnh, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao;

2. Bà Đoàn Thị Bích Tuyền, Chuyên viên phòng Văn hóa thông tin thành phố Vũng Tàu;

3. Ông Phạm Văn Dũng, Chuyên viên phòng Văn hóa thông tin huyện Xuyên Mộc./.


Đánh giá: