|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham những, tiêu cực

28/08/2023 - 14:21

Sáng ngày 28/8, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham những, tiêu cực cho 122 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 11 xã phường, Trưởng, phó ban công tác mặt trận 51 khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Luật gồm có 6 chương 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời tập trung làm rõ những nội dung, chính sách, quy định mới của Luật. Ngoài ra các đại biểu còn được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố. 

Qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở nắm vững kiến thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; những văn bản mới liên quan đến công tác Mặt trận, Dân vận, từ đó góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương, đơn vị./. 

Cẩm Na – Trần Phát


Đánh giá: