|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/04/2023 của UBND thành phố Bà Rịa về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bà Rịa năm 2023


Đánh giá: