|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Quyết định 446/QĐ-UBND - 10/03/2023 của UBND tỉnh BR-VT V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư 20km đường nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1), đường nội bộ xã Tân Hưng: Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa (bổ sung vị trí).


Đánh giá: