|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

02/03/2023 - 16:36

Ngày 01/3, UBND Thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố. Hội nghị được nối cầu trực tuyến đến UBND 11 xã phường.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); theo đó đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân sống trên địa bàn thành phố Bà Rịa; các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; UBMTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội thành viên của Mặt trận; tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; trường cao đẳng và chuyên gia, nhà khoa học. 

Các hình thức lấy ý kiến gồm: góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội thảo, tọa đàm, góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ luatdatdai.monre.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 01/3/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn các đại biểu việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua hình thức trực tuyến, quét mã QR truy cập Link góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị: “Các cơ quan ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể thành phố tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của ban, ngành mình theo hình thức thích hợp. Thứ hai, giao UBND các phường, xã triển khai lấy ý kiến Nhân dân tại địa phương đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức theo Kế hoạch số 55 của UBND thành phố. Thứ ba, giao Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao phối hợp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân. Thứ tư, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, tổng hợp toàn bộ các ý kiến của các đại biểu, các ý kiến góp ý của các đơn vị, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gửi về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định.”./.

Bích Liên – Nhật Thanh.


Đánh giá: