|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Bà Rịa năm 2024.

22/12/2023 - 14:30

Chiều ngày 22/12, UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các phòng, ban, UBND các phường, xã, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Năm 2024, UBND thành phố Bà Rịa đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng thu ngân sách Nhà nước 1.721,551 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương 808,612 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 1.376,619 tỷ đồng; phát triển 184 cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp; tạo việc làm tăng thêm cho 1.300 lao động; duy trì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 0,18%; tỷ lệ lao động tham gia BHYT đạt 93,48 %, BHXH đạt 38,83%; duy trì 100% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa, xã, phường giữ vững danh hiệu nông thôn mới, đô thị văn minh; kéo giảm tội phạm hình sự từ 3-5%; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án đạt trên 75% trở lên; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa nhấn mạnh, năm 2024 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2020 – 2025, để thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024 đề ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu năm 2024 của UBND thành phố, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Ưu tiên nguồn lực vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; có giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…..Đặc biệt thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./.

Tin, ảnh: Bích Liên – Trần Phát.       


Đánh giá: