|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Tặng Bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018.

06/11/2019 - 23:41

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

+ Danh sách các tập thể được tặng Bằng khen

1. Công ty Cổ phần Hải Việt;

2. Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản tỉnh;

3. Công ty TNHH Thảo Nguyên;

4. Công ty TNHH Cao Phát;

5. Công ty TNHH Vard Vũng Tàu;

6. Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Tôn Tân Phước Khánh;

7. Công ty TNHH Baconco./


Đánh giá: