|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng nguồn cán bộ Thành phố Bà Rịa giai đoạn 2020-2025

25/12/2021 - 09:03

Sáng ngày 24/12, Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030”. Ông Đặng Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; ủy viên Ban thường vụ thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các xã phường thuộc thành phố.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, bà Nguyễn Minh Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức thành ủy Bà Rịa cho biết, thời gian qua, Thành ủy Bà Rịa đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban chấp hành đạt 30,12%, Ban Thường vụ 13,79%, các chức danh chủ chốt 20%; tỷ lệ cán bộ trẻ từ 40 tuổi trở xuống trong Ban chấp hành đạt 55,42%. Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030” đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, đảng viên thành phố được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt 30%, tham gia cấp ủy đạt 15%.

Có 05 bài tham luận phát biểu trực tiếp tại hội thảo, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030; công các đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giới thiệu, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án như: thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; đổi mới phương pháp quy hoạch, đào tạo, bổi dưỡng, đánh giá, nhận xét, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng ngân hàng dữ liệu cán bộ thành phố theo từng lĩnh vực, độ tuổi…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, chất lượng của các đại biểu. Trên cơ sở kết quả của hội thảo, thành phố Bà Rịa sẽ nghiên cứu, tiếp thu  những ý kiến phù hợp để bổ sung, hoàn thiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030”; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố – đây cũng là 1 trong 3 nội dung đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

 

Bích Liên – Trần Phát


Đánh giá: