|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành phố Bà Rịa V/v thực hiện truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Bà Rịa


Đánh giá: