|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên thanh niên năm 2023

22/08/2023 - 11:16

Sáng ngày 18/8, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho 140 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đoàn viên thanh niên được triển khai các nội dung về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Biển Đông; thông tin về những chính sách, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo; tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển… 

Qua Hội nghị tuyên truyền nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Bà Rịa có thêm thông tin mới, định hướng trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam hiện nay đến toàn thể đoàn viên và nhân dân./.

Trần Phát.


Đánh giá: