|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Thông báo 02/TB-VHTT ngày 19/01/2024 của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bà Rịa V/v Gia hạn thời gian kết thúc nhận tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác và phổ biến ca khúc về Bà Rịa đến hết ngày 20/02/2024.


Đánh giá: