|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Thông báo số 1680/TB-UBND ngày 24/10/2023 của UBND thành phố Bà Rịa V/v khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Bà Rịa năm 2023.


Đánh giá: