|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Hội nghị chuyên đề giải pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác mặt trận khu dân cư” thành phố Bà Rịa năm 2023.

10/08/2023 - 08:25

Ngày 09/8, UBMTTQVN thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị chuyên đề giải pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận khu dân cư” năm 2023. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực, Ban tư vấn UBMTTQ thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ 11 xã phường và đại diện 51 Ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị chuyên đề, ông Nguyễn Văn Phú – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố cho biết, thành phố Bà Rịa hiện có 51 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư với 437 thành viên. Trong thời gian qua, cùng với việc củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, Ban thường trực UBMTTQ thành phố và các xã phường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng Ban Công tác Mặt trận thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hội thi ban công tác mặt trận giỏi; thi tìm hiểu truyền thống mặt trận qua các thời kỳ; tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm, tham quan thực tế, trang bị tài liệu sổ tay công tác mặt trận….

Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ các cấp phát động; phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp trên địa bàn thành phố đã tham luận, báo cáo kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động. Qua đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy cơ cở lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ với các tổ chức thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững; đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận.

Kết luận Hội nghị, bà Lương Thị Kiều Trang – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Bà Rịa đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đề xuất của đại diện Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp tại Hội nghị và nhấn mạnh đây là những chia sẻ tâm huyết của những người trực tiếp làm công tác Mặt trận, sát dân, gần dân, hiểu dân nhất; là những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động ở khu dân cư; trong đó có nhiều ý kiến giới thiệu những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận ở cơ sở. Đồng thời đề nghị UBMTTQ các xã phường tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho công tác Mặt trận; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Bích Liên – Nhật Thanh.


Đánh giá: