|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 V/v phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Quý I năm 2023; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2023


Đánh giá: