|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Phường Phước Trung tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

21/04/2023 - 08:46

Ngày 17/4, UBMTTQ phường Phước Trung vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

20 năm qua, 04/04 khu phố trên địa bàn phường Phước Trung đã linh hoạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian…. tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Ngày hội đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, tạo được niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

 Trong 20 năm phối hợp tổ chức thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023, phường Phước Trung đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 04/04 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Đời sống của Nhân dân tại địa phương từng bước được cải thiện và nâng cao; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp….

Tại Hội nghị tổng kết, UBND phường Phước Trung tặng Giấy khen cho 02 hộ gia đình và 02 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023./.

Cẩm Na – Trần Phát.


Đánh giá: