|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

UBMTTQ Thành phố Bà Rịa tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

14/04/2023 - 16:31

Sáng ngày 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 trên địa bàn thành phố. 

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đại diện UBMTTQ tỉnh, các ban đảng Thành ủy, ban ngành, đoàn thể thành phố; thường trực Đảng ủy, UBMTTQ các xã, phường và Trưởng, phó các Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp thành phố Bà Rịa đã tập trung hướng dẫn các khu phố, ấp tổ chức Ngày hội trang trọng, đảm bảo tổ chức tốt cả phần Lễ và phần Hội. Thông qua Ngày hội hàng năm, luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; phát động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong Nhân dân về xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tích cực tham gia công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự, …. 

Qua 20 năm thực hiện, đã nâng cao số lượng và chất lượng các các phong trào thi đua, có 97% hộ gia đình văn hóa; 100% xã, phường, khu phố ấp giữ vững danh hiệu văn hóa, thành phố Bà Rịa được công nhận thành phố văn hóa năm 2010, đô thị loại II năm 2013 và thành phố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Toàn thành phố vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được số tiền hơn 34,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.860 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 21,7 tỷ đồng; hỗ trợ hàng ngàn người nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp khó khăn đột xuất, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học…. Tại Ngày hội, UBND thành phố và các xã phường đã khen thưởng 982 tập thể khu dân cư, tổ dân cư, hộ gia đình; 2.132 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động ở khu dân cư; UBMTTQ các cấp trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng quà cho 3.548 lượt hộ khó khăn với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống tổ chức Mặt trận được củng cố, vai trò vị trí của Mặt trận, các tổ chức thành viên được đề cao, đáp ứng yêu cầu về công tác vận động quần chúng của Đảng; những nét đẹp văn hóa truyền thống được khơi dậy, vun đắp.

Dịp này, UBND thành phố Bà Rịa tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023./.

Bích Liên – Trần Phát.
 


Đánh giá: