|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 02/08/2023 của HĐND thành phố Bà Rịa về việc nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố Bà Rịa.


Đánh giá: