|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND thành phố Bà Rịa khóa VI

20/07/2023 - 08:26

Ngày 20/7, HĐND thành phố Bà Rịa tổ chức Kỳ họp thứ mười ba, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và xem xét, quyết định các tờ trình của HĐND, UBND thành phố theo thẩm quyền.

Chủ tọa kỳ họp có ông Ngô Văn Chiến – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Tiến Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế xã hội, HĐND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Thành – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố. 

Dự kỳ họp có bà Lê Thị Thủy – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Trần Thanh Dũng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND thành phố Bà Rịa đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; tăng cường công tác giám sát và đôn đốc UBND thành phố nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Có 32/33 chỉ tiêu chủ yếu đạt mức bình quân theo kế hoạch năm 2023, trong đó có 17/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2023 đề ra. Trong 6 tháng, thành phố thành lập mới 72/140 cơ sở phi nông nghiệp, đạt 51,4% kế hoạch; 14/20 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đạt 70% kế hoạch; thu ngân sách hơn 786,4 tỷ đồng, đạt 49,8 % kế hoạch. Nhiều công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khởi công mới. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai hiệu quả, nhất là dự án Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập thành phố Bà Rịa được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Kỳ họp thảo luận và chất vấn đại biểu về các vấn đề liên quan đến thu ngân sách; việc nuôi chim yến trong khu dân cư; chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị; công tác giải phóng mặt bằng; đề án không dùng tiền mặt; giải pháp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố….

Kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND thành phố Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết như: Nghị quyết về phê duyệt Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025; Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Quy hoạch D2, xã Hòa Long; cải tạo, sửa chữa các công viên, đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, biển báo giao thông, trang trí đèn, hoa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn thành phố./.

Bích Liên – Trần Phát.


Đánh giá: