|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2023 cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

16/05/2023 - 09:51

Trong 02 ngày 16 và 17/5, hơn 230 cán bộ, đảng viên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 11 xã, phường; cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức.

Các học viên được nghe giảng viên trường Chính trị tỉnh truyền đạt các Chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; Đảng cầm quyền và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới.

Qua các Chuyên đề này sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trần Phát. 


Đánh giá: