|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Bà Rịa về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


Đánh giá: