|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Vùng đất Bà Rịa xưa là nơi cư dân người Việt vào khai khẩn từ rất sớm, trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý. Tám năm sau khi khôi phục được vương triều, Gia Long (Nguyễn Ánh) đổi Gia Định trấn thành 5 trấn. Năm 1832, trấn Biên Hòa được đổi thành tỉnh Biên Hòa, đến năm 1837, vua Minh Mạng đặt thêm phủ Phước Tuy. Phủ lỵ Phước Tuy đóng tại Bà Rịa, địa bàn thành phố Bà Rịa ngày nay trở thành trung tâm hành chính một tỉnh.

Năm 1862, Biên Hòa rơi vào tay thực dân Pháp và được chia làm 5 hạt tham biện. Hạt Bà Rịa tương đương giới huyện Phước An. Năm 1930, địa hạt Bà Rịa chỉ có hai quận Long Điền và Đất Đỏ. Trước 1975 thành phố Bà Rịa về mặt hành chính chỉ là cấp xã Phước Lễ, vừa là quận lỵ quận Long Lễ Phước Tuy, vừa là tỉnh lỵ Phước Tuy. Ngày 8/12/1982, thị trấn Bà Rịa được thành lập từ xã Phước Lễ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngày 02/6/1994, thị xã Bà Rịa được thành lập (tách ra từ huyện Chậu Thành), theo nghị định số 45/CP của Chính phủ.

Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển thành phố không ngừng đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bộ mặt đô thị của thành phố ngày một khang trang hiện đại, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua nhiều năm phấn đấu, với truyền thống đoàn kết, gắn bó Đảng bộ và nhân dân thành phố Bà Rịa đã nỗ lực, phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh việc chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đảng bộ và nhân dân thị xã được Đảng và nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: năm 2001 được phong tặng huân chương lao động hạng Ba, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang; năm 2003 huân chương lao động hạng Nhì; năm 2007 được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và đồng thời được công nhận là đô thị loại III (quyết định số 574/QĐ-BXD ngày 16/4/2007); năm 2008 được phong tặng huân chương lao động hạng Nhất; năm 2010 thành phố Bà Rịa (khi đó là thị xã Bà Rịa) được công nhận thị xã văn hóa.

Ngày 02/05/2012, trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được chuyển từ thành phố Vũng Tàu về thị xã Bà Rịa (nay là thành phố). Ngày 22/8/2012, chính phủ ra nghị quyết số 43/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi đó, thành phố Bà Rịa có 9.146,50 ha diện tích tự nhiên và 122.424 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính, gồm 08 phường: Phước Hưng, Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Hương, Long Toàn, Kim Dinh, Long Tâm và 03 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

Trong nhiều năm qua, kể từ khi thành lập thành phố Bà Rịa  thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đảng bộ và nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành thắng lợi tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Trên cơ sở  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006-2015 định hướng đến năm 2020, Thành phố đã được ưu tiên đầu tư phát triển xây dựng và thực hiện tốt các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng cải tạo, nâng cấp; hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị có bước phát triển vượt trội; nhiều công trình với kiến trúc mới, hiện đại được  hình thành. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố được nâng lên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bộ mặt của thành phố có nhiều thay đổi, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và vùng Đông Nam bộ.

Ban Biên Tập Cổng thông tin điện tử Thành phố Bà Rịa.