|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

1 Ngô Văn Chiến Phó Chủ tịch HĐND
    Số điện thoại: 0918.086.212
Email: chiennv@baria.baria-vungtau.gov.vn
 
2 Phan Thanh Tùng Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND
    Số điện thoại: 0913.849.752
Email: tungpt@baria.baria-vungtau.gov.vn
 
3 Phạm Trường Giang Phó Trưởng Ban Kinh tế
    Số điện thoại: 0918.767.203
Email: giangpt@baria.baria-vungtau.gov.vn